Noodtelefoonnummer ingevuld?

Als er tijdens een training of wedstrijd iets gebeurt met iemand, dan is het fijn als de trainers een naaste kunnen bereiken. Heb jij dit nummer al ingevuld op de website?

We gebruiken hiervoor de zogenaamde ICE-telefoonnummers (In Case of Emergency). Dit kan bijvoorbeeld een vader of moeder zijn, maar ook een echtgenoot.

Omdat we niet van iedereen een ICE-telefoonnummer hebben, willen we jullie vragen dit te controleren bij je 'Persoonlijke Gegevens' op de EIJV-website (wel eerst even inloggen). Via de knop ‘Wijzig gegevens’ kun je je eigen gegevens bekijken en wijzigen. Je kunt onderaan de pagina zien welk ICE nummer bij jouw gegevens staat, en je kunt het hier ook wijzigen. Meerdere nummers kun je scheiden door een komma.

Omdat we zorgvuldig met je gegevens willen omgaan, kan alleen een zeer beperkte groep mensen dit ICE nummer inzien. Trainers kunnen bij hen terecht wanneer dat nodig is.

noodnummer_2.png

 

 

Nieuws Overzicht