Trainingsweek jeugd in de herfstvakantie

Geen Inzell dit jaar, maar voor de jeugd is er door de trainers een heel leuk programma in elkaar gezet voor de herfstvakantie. Elke dag kun je meedoen aan een leuke sportieve activiteit. Alle jeugdleden hebben hierover een mail ontvangen met het programma en de opgave mogelijkheid. Niet ontvangen? Stuur een e-mail aan Hans Silvis: vicevoorzitter@eijv.nl.

In de herfstvakantie is er elke dag - voor alle jeugdleden tot en met 16 jaar  - de mogelijkheid mee te doen met een trainingsonderdeel. Dit is vooral buiten. Het is wel de bedoeling dat je je - voor elk onderdeel inschrijft zodat we weten hoeveel jeugdleden we kunnen verwachten. Voor sommige onderdelen is een eigen bijdrage nodig, de rest van de kosten draagt de club. Tip voor ouders van de jongere kinderen: doe aan niet meer activiteiten mee dan de leeftijd van het kind. 

Aanmelden kan via de link die via de e-mail is verspreid. Nadere informatie volgt na inschrijving. We starten steeds vanaf de parkeerplaats bij het clubgebouw.  
We houden ons het recht voor het programma zo nodig te wijzigen.

We hopen dat zoveel mogelijk leden meedoen en dat we er met elkaar een leuke en gevarieerde trainingsweek van te maken.

Namens de trainers en bestuur EIJV,

Hans Silvis

Nieuws Overzicht