Geen schaatstraining vrijdag 16 oktober

Helaas hebben we moeten besluiten om de eerste training op vrijdag 16 oktober niet door te laten gaan. De maatregelen die de regering neemt, zijn bedoeld om het aantal contactmomenten zo klein mogelijk te maken om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Helaas betekent dit ook dat er nog beperkt gesport kan worden.

Wij willen ons zo goed mogelijk aan de maatregelen houden en daarbinnen kijken welke sportmogelijkheden er zijn. Omdat we op dit moment nog niet voldoende kunnen overzien wat de consequentie van de maatregelen is voor de sport (en in het bijzonder het schaatsen), is besloten de training van komende vrijdag niet door te laten gaan.  

NOC-NSF en de KNSB zijn op dit moment in overleg over een sportprotocol. Zodra dit er is, kan de baanvereniging Deventer in overleg met IJsbaan De Scheg bekijken welke mogelijkheden er zijn. Denk aan: is het een open of gesloten (dus binnen-)baan?), welke schaatsers en trainers  mogen op de baan enz. Omdat we met meerdere verenigingen op de baan staan moeten we dat ook met hen goed afstemmen. Ook moeten we zaken regelen met de vervoerder en trainers.

We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is. Als bestuur & technische commissie willen we wel graag tijdig duidelijkheid geven. Een zorgvuldige afweging kost echter tijd, vandaar nu al dit besluit & bericht. Ik hoop desondanks dat we elkaar snel weer op het ijs kunnen zien. We houden jullie op de hoogte.

Namens bestuur en technische commissie EIJV, 

Hans Silvis

Nieuws Overzicht