Pleidooi voor 200 meter piste

Al enige jaren leeft de wens om een piste te realiseren op het middenterrein van onze 400 meter combibaan. De EIJV heeft dit onlangs via een notitie onder de aandacht gebracht van het Edese college. 

Voorzitter Hans Silvis stuurde vorige week nog een mail aan het college:

"Wij zitten midden in de coronacrisis. Zeker nu er extra veiligheidsmaatregelen genomen zijn, zijn we druk bezig te kijken hoe we in dit winterseizoen onze schaatssport veilig kunnen blijven beoefenen. Maar nu vragen we toch uw aandacht voor een ander punt.

We realiseren ons dat de gemeente in de huidige tijd voor een flinke financiële opgave staat. Desondanks willen wij u het volgende voorleggen over onze skeelersport, die we in de andere seizoenen bedrijven. Wij willen heel graag in aanvulling op onze combibaan aan de Langekampweg  =  400m skeeler en natuurijsbaan: een 200m piste met oplopende bochten. Wij hebben dit door het maken van een notitie onder de aandacht van het college gebracht.

De huidige wedstrijden voor de jeugd worden met name op dit soort banen verreden. Wij kunnen op dat gebied nu geen wedstrijden organiseren en ook kunnen onze leden er niet op trainen. Het geeft ons ook de mogelijkheid de leden in de tienerleeftijd meer aan ons te binden. Een dergelijke baan biedt immers meer spektakel en daarmee perspectief voor de toekomst. Het zou een mooie aanvulling zijn op het totale open sportpark."

Ook EdeStad gaf in de editie van 11 november aandacht aan ons pleidooi voor een 200 meter piste: Pleidooi voor 200 meter piste met oplopende bochten.

Binnenkort wordt de begroting door de gemeente Ede tot 2024 vastgesteld. We hopen uiteraard dat we daarvoor de mogelijkheid krijgen om onze plannen persoonlijk toe te lichten.

Namens het bestuur EIJV, 

Hans Silvis
Voorzitter

 

 

Nieuws Overzicht