Nieuwjaarswens & terugblik 2020

Het bestuur wenst alle leden een gezond en sportief 2021!

 
 
Nu we het nieuwe jaar in gaan is het het goed even terug te blikken op het het jaar dat nu voorbij is. Aan het einde van het winterseizoen 2019-2020, zo half maart, begon de periode met corona en vielen de laatste schaatstrainingen van dat seizoen uit. De eerste lockdown begon en er was niet veel meer mogelijk. Toch zijn velen van ons blijven sporten. 
Ondanks allerlei beperkingen konden we langzamerhand ook als vereniging allerlei gezamenlijke sportactiviteiten starten, te beginnen bij de jeugd. We hebben daar goed gebruik van gemaakt. 
 
Helaas zijn de beperkingen van de tweede lockdown nu weer zo strikt dat het schaatsen in Nijmegen voorlopig niet kan en we de traditie van de gezamenlijke busreis naar Deventer moesten beëindigen. Ook de zaaltrainingen zijn gestopt en voor zover mogelijk verplaatst naar buiten. Als het weer het toelaat wordt er wel op de maandagavond geskeelerd.
 
Sociale element
De overige verenigingsactiviteiten hebben helaas stilgelegen. Het sociale element van de vereniging blijft achter. Hiermee weten we ook minder van elkaar. Enkele leden zijn - door oorzaken buiten het sporten - besmet geraakt met het coronavirus. Hoewel sommige leden er gemakkelijk doorheen kwamen zijn er ook die ernstig ziek zijn geweest. Ook komt het voor dat familieleden ziek zijn geworden en zijn er ook andere persoonlijke zaken waarvan wij geen weet hebben. Wij wensen iedereen hierbij veel sterkte.
 
Vrijwilligers en sponsoren, bedankt!
Wat doorgaat zijn allerlei werkzaamheden van trainers, vrijwilligers (o.a. opbouw en afbouw natuurijsbaan), het beheer en schoonmaak van het clubhuis, het verzorgen van berichten, de leden- en de financiële administratie en coördinatie van allerlei sportactiviteiten. Hierbij willen we hen graag danken voor hun inzet voor de vereniging. Ook onze trouwe sponsoren willen we bedanken voor hun vertrouwen in onze vereniging. In het bijzonder onze hoofdsponsor Kelderman Bouw die dit jaar het sponsorcontract verlengde.
 
Wij hebben als EIJV veel betrokken leden en zodra het mogelijk en verantwoord is zullen wij een verenigingsavond of -middag organiseren voor een onderlinge ontmoeting. We wensen jullie een goede gezondheid toe. Laten we in ieder geval blijven bewegen.
 
We hopen met jullie samen een goed en sportief jaar tegemoet te gaan met uiteindelijk ook weer onderlinge persoonlijke ontmoetingen. We wensen je een fijne jaarwisseling!
 
 
Namens het bestuur,
 
Hans Silvis
Nieuws Overzicht