Update vervanging toplaag skeelerbaan & piste

De aanbesteding van de toplaag van de huidige baan is inmiddels gestart. 
De geselecteerde aannemers hadden tot 30 april om vragen te stellen. Het is nu wachten op de uiteindelijke keuze en bijbehorende planning. We verwachten dat de aannemer deze zomer kan beginnen met de vervanging van de toplaag. 
 
Zoals bekend hebben we ook gepleit voor een piste op het middenterrein van de 400 meter baan. Zie bijvoorbeeld het artikel in Ede Stad van vrijdag 6 november 2020. Helaas is het verzoek tot realisatie van een piste (200 meterbaan met oplopende bochten) nog niet gehonoreerd. Wel heeft onze voorzitter Hans Silvis op maandag 26 april de gelegenheid gehad deze plannen toe te lichten bij de gemeenteraad van Ede via een online-vergadering. Hierin heeft hij vooral een verband gelegd tussen de breedtesport en wedstrijdsport en de vele activiteiten van de vereniging toegelicht. Het is nu aan de gemeenteraad om te kijken wat er mogelijk is.
Nieuws Overzicht