Geschiedenis

De Edese IJsvereniging is opgericht in 1963. Inderdaad, vlak na die helse Elfstedentocht waar je vast wel eens van hebt gehoord. Sinds de oprichting in 1963 maakte de EIJV gebruik van de atletiekbaan achter congrescentrum de Reehorst. In 1999 verhuisde de club naar een nieuwe accommodatie in sportpark Peppelensteeg aan de Langekampweg, waar het de beschikking kreeg over een 400 meter combibaan, waarop in de zomer geskeelerd kan worden.

Voor het jubileum in 2013 dook Leendert van Prooije de archieven van veel van onze leden in en nam ons mee door 50 jaar geschiedenis. Hieronder een samenvatting van zijn boekje EIJV 1963-2013.

Ede schaatste al voor dat de EIJV werd opgericht. Wat wil je ook met een dorp dat in een natte winter lag aan een watervlakte die even westelijk van het dorp begon en zich uitstrekte tot Veenendaal. Pas na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 schijnt de wateroverlast in dit gebied een stuk te zijn afgenomen.

Op 14 januari 1963, vier dagen voor de beroemde Elfstedentocht, is de ijsbaan bij De Reehorst het strijdtoneel van landelijke studentenwedstrijden die georganiseerd worden door de studenten uit Wageningen. Na de legendarische ijswinter 1962-63 komt begin december ’63 het bericht dat de ijsbaan De Reehorst de komende winter niet open zal gaan. De ijsbaan van Ede niet meer open? Er moest wat gebeuren!  

1963: oprichting EIJV
De Jeugdraad van Ede stelde begin december 1963 een onderzoek in naar de belangstelling om in Ede een ijsvereniging op te richten. De tijd was rijp voor de oprichting van de EIJV. De Edese IJsvereniging werd opgericht op vrijdag 20 december 1963 in het Katholiek Militair Tehuis aan de Stationsweg in Ede.  

1974: eerste ideeen ijsbaan Peppelensteeg
Op 3 mei 1974 kregen alle leden van de Edese gemeenteraad een kopie van de brief die het EIJV-bestuur aan het college van B&W had gestuurd. Hierin hield het een pleidooi om de baan op De Reehorst te vervangen door ‘een 400 meter natuurijsbaan op water’. Een handgeschreven kladje dat EIJV- secretaris Alderlieste met een paperclip aan deze brief had gehecht, meldt dat het bestuur van de EIJV denkt aan een stuk terrein ‘aan de Peppellaan’. Oftewel: dit is de eerste vermelding van het Peppelensteeggebied als locatie voor een ijsbaan. 

Vier jaar later, in 1978, worden de eerste schetsen voor dit gebied gemaakt, waarop inderdaad een ijsbaan staat ingetekend. Blijkbaar vond men het bij de gemeente een goed en realistisch idee. ……. De realisatie liet echter nog wel even op zich wachten en in de tussentijd waren er nog meer locaties in beeld. 

1987: andere bestemming De Reehorst
In 1987 wordt duidelijk dat er ontwikkelingen zijn bij De Reehorst. Atletiekvereniging Climax zal van de sintelbaan vertrekken naar een andere locatie. Tijdens de Algemene ledenvergadering in mei ’87 komt de vraag aan de orde of de EIJV ook de hoofdgebruiker van de sintelbaan kan worden. Het loopt anders en spoedig wordt helder dat het sportcomplex achter De Reehorst een andere bestemming zal krijgen. 

1988: actieve lobby ijsbaan 
Woelige tijden, actievoeren en veel overleg met de gemeente volgen. In januari 1988 biedt de Edese IJsvereniging een hele grote taart aan, aan het Gemeentebestuur en de Gemeenteraad van Ede in het Gemeentehuis. Alle jeugdleden waren herkenbaar in trainingspak. Het was bedoeld om de wens voor een goede ijsbaan en skeelerbaan kracht bij te zetten. Op een grote deur van Sjaak van Ree was een hele grote taart gemaakt in de vorm van een ijsbaan. De aanbieding was al doorgenomen met een bode, want zo’n aanbieding kon natuurlijk ‘zomaar niet’. Iedereen vond het prachtig, behalve de SGP, die vond het maar niks. Daarna is inderdaad de beslissing genomen dat de EIJV een baan zou krijgen aan de Langenkampweg in het Peppelensteeggebied.”

Gedurende die periode heeft de vereniging een actieve politieke lobby gevoerd, waarin steeds weer argumenten voor een adequate natuurijsbaanvoorziening naar voren werden gebracht. Zo kon een administratie worden overlegd van het bezoek aan de tijdelijk ijsbaanvoorziening (van 300 tot 500 bezoekers op een avond), waarmee de behoefte werd onderbouwd. 

1997: eigen ijs-en skeelerbaan Peppelensteeggebied
Uiteindelijk heeft in 1997 een en ander geresulteerd in de realisatie van een gecombineerde 400 meter natuurijsbaan/skeelerbaan, die vergelijkbaar is met de drie jaar daarvoor geopende gecombineerde natuurijs-skeelerbaan in Arnhem, dus met een waterhoogte van maximaal 10 centimeter. Bij de tot standkoming van de baan in Ede is uitgebreid gebruik gemaakt van de in Arnhem opgedane ervaringen en leermomenten (zoals de situering van de kolken in de baan ). Ondanks de praktisch vorstloze winters na de oplevering van de baan, is er reeds ijs op geweest. Net als in Arnhem is de baan voorzien van een lichtgekleurde asfaltverharding. In de lengterichting is de baan waterpas aangelegd, in de dwarsrichting met een afschot van 1:200, waardoor de baan aan de binnenkant lager ligt dan aan de buitenkant. 

1987: start skeeleren in Ede
Wanneer er voor het eerst geskeelerd werd door EIJV’ers? “ Het is [Clubblad De Kouwe Drukte zegt, in mei 1987] begonnen met Rini Rozeboom. Die skeelerde aanvankelijk met andere EIJV’ers op de weg. “De skeelers zijn echter nogal duur”, dus werd bedacht dat ze wellicht met korting gezamenlijk konden worden aangeschaft. Tijdens de ritten op de weg werden de deelnemers soms gehinderd door ander verkeer en gebeurden er bijna ongelukken. Het Bestuur zei: ‘nu is het afgelopen, het moet anders’. Vervolgens werd er, in 1988 als clubactiviteit, geskeelerd op de plek waar nu de Albert Heijn XL is. Dat was toen de Berko, met een groot parkeerterrein. In die tijd waren de winkels nog niet ’s avonds open behalve op vrijdag. Dus op andere dagen kon Rini Rozeboom daar skeelertraining geven.

2004: Jannitta Spigt boekt successen
In de Algemene Ledenvergadering in 2004 wordt als lange termijnbeleid afgesproken dat binnen de EIJV de aandacht gelijk zal worden verdeeld over schaatsen en skeeleren. EIJV’er Jannitta Spigt kreeg tijdens het Edese Sportgala de publieksprijs toegekend voor haar schaats- en skeelerprestaties bij de dames. Er is in 2004 een intensief wedstrijdprogramma voor de skeeleraars van de EIJV. Ze worden geïnspireerd door Jannitta Spigt die tweede wordt bij de dames tijdens het NK skeeleren op de weg en vervolgens ook tweede bij het Open NK op de weg in Hallum. Het enthousiasme voor het skeeleren wordt in 2005 door trainster Jolanda de Wit in het winterseizoen vertaald in skeelertrainingen voor pupillen in de markthal in Barneveld.

2016: Marit van Beijnum wint goud op NK
De jeugdige Bennekomse Marit van Beijnum boekt het eerste grote succes op de skeelers, ze wordt Nederlands Kampioen op de 100 meter en de one lap. In de jaren daarna is de juniore een vaste waarde op het NK met titels op de one lap (2017, 2018 en 2019), de 100 meter (2018), 200 meter tijdrit (2019) en de 500 meter (2018,2019). Ook zijn er zilveren medailles (2017 300m, 2018 1000m) en bronzen (2017 1000m, 2019 1000m). In 2018 mag ze als eerste Nederlandse Inline-skater ooit naar de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires. Daar wordt ze 11e.

In 2018 wint ze brons op het EK op de 500 meter teamsprint en de 3000 meter relay. Een jaar later wint ze als eerste EIJV'er ooit een individuele medaille op een EK, het wordt brons op de one lap in Pamplona.

2017: Start Kelderman Inline Cup
In 2017 starten we met een nieuwe instap competitie voor de jeugd: de Kelderman Inline Cup. Hoofdsponsor Kelderman Bouw sponsort de competitie. Enthousiaste leden bouwen een eigen tijdwaarnemingsysteem en zetten de competitie voor de jeugd op. De competitie op de eigen baan. groeit uit van 20 deelnemers naar een recordaantal deelnemers van 60 in 2019. In 2019 is er, op verzoek, voor het eerst ook een volwassenencompetitie met dezelfde opzet: twee tijdritten en een mini-marathon per categorie.

 

Downloads:

Vereniging Overzicht