Soorten lidmaatschap

De Edese IJsvereniging kent verschillende soorten lidmaatschappen. Hierbij horen ook andere contributiebedragen

We onderscheiden bij de EIJV de volgende soorten lidmaatschap:

Algemeen lid
Als algemeen lid kun je deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging, dus zowel aan de schaats- en skeeleractiviteiten als aan de nevenactiviteiten.

Schaatslid 
Een schaatslid kan meedoen aan alle schaatsactiviteiten van de vereniging. Het betreft trainings- en wedstrijdactiviteiten alsmede nevenactiviteiten.

Trainingen: zaal- en schaatstraining in de winter en bostraining in de zomer.
Wedstrijden: clubwedstrijden en regionaal (KNSB, licentie vereist).

Skeelerlid
Een skeelerlid kan meedoen aan alle skate- en skeeleractiviteiten van de vereniging. Het betreft trainings- en wedstrijdactiviteiten alsmede nevenactiviteiten. 

Trainingen: bos- en (skeeler)baantraining in de zomer en zaaltraining in de winter.
Wedstrijden: clubwedstrijden en regionaal (KNSB, licentie vereist)

Natuurijslid
Een natuurijslid heeft gratis toegang tot de activiteiten op de natuurijsbaan voor zover niet vallend onder trainingen en wedstrijden. Hij/zij heeft wel recht op deelname aan EIJV-clubwedstrijden. Een natuurijslid mag wel deelnemen aan alle zogeheten 'droogtrainingen', te weten 's zomers de bostraining en 's winters de zaaltraining.

Ondersteunend lid 
Stelt zich regelmatig beschikbaar voor vrijwilligerswerk voor de vereniging en mag deelnemen aan allerlei verenigingsactiviteiten. Een ondersteunend lid heeft geen stemrecht in de Algemene ledenvergadering. 


Toegang natuurijsbaan
Toegang tot de natuurijsbaan is gratis voor Natuurijsleden, Schaatsleden en Algemene leden. Als Ondersteunend lid en Skeelerlid is het wel nodig een toegangskaartje te kopen. 

EIJV leden in regio-selecties
De Edese IJsvereniging heeft momenteel veel talentvolle jeugdleden die ook in regionale trainingsgroepen trainen (momenteel zelfs in landelijke selecties). Deze leden hebben meer kosten (extra baankaarten, extra reiskosten). Deze jeugdleden krijgen een vergoeding vanuit de vereniging van € 35,00 per regionaal/selectietraining uur met een maximum van € 100,00 per seizoen.

Toelichting op de opbouw van voormelde contributiebedragen
Een contributiebedrag zoals hierboven vermeld is samengesteld uit een basisbijdrage en eventueel een trainingsbijdrage (lidmaatschapsoorten 1 - 3). In vermeld contributiebedrag voor alle soorten lidmaatschap - m.u.v. het ondersteunend lidmaatschap - is deze basisbijdrage opgenomen. Hieronder vallen de kosten die de vereniging moet maken om een gezonde huishouding te kunnen voeren.

Daarnaast is bij algemene leden, schaatsleden en skeelerleden een trainingsbijdrage opgenomen in hun contributiebedrag en hiermee worden de kosten van eigen trainers voor een heel seizoen gedragen. 

Bij leden jonger dan 24 jaar geldt dezelfde contributieopbouw, met dien verstande dat hierin steeds 50% van de basis- en trainingsbijdragen zoals bepaald voor een volwassen lid, opgenomen is. 

Wijzigen lidmaatschap
Let op bij het afmelden en het wijzigen van je soort lidmaatschap: dat moet elk jaar vóór 21 maart omdat je anders geacht wordt weer voor een volgend verenigingsjaar lid te zijn in het soort lidmaatschap zoals bij jouw gegevens staat aangegeven. Dat betekent ook voor een jaar de desbetreffende contributie betalen.

  • Aanmelden kan online via het invullen van dit formulier. Je bent pas lid als je ook de machtiging incasso jaarlijkse contributie hebt aangevinkt op het formulier.
  • Alle leden kunnen hun (contact-)gegevens zelf wijzigen via deze website. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord en klik op 'account' om je persoonlijke gegevens te zien en te wijzigen.
  • Afmelden kan bij de ledenadministratie van de EIJV: ledenadministratie@eijv.nl.
Vereniging Overzicht