Gedragsregels EIJV

Zit je ergens mee? Praat erover!


Gedragsregels van de Edese IJsvereniging

Iedereen is welkom bij de EIJV

Dit doen we door elkaar aan te moedigen, te helpen, complimenten te geven, positief te benaderen, naar elkaar te luisteren, door respect te hebben voor jezelf en voor de ander en door eraan mee te werken dat iedereen zich veilig en welkom voelt.

Dit doen we niet als we anderen buitensluiten, discrimineren, schelden, grove taal gebruiken, als we elkaar negeren of als we ongewenste opmerkingen maken over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.


Grenzen aangeven is heel gewoon

Dit doen we door toestemming te vragen als je van iemand filmpjes of foto’s wilt maken, door te respecteren als iemand ‘nee’ zegt en daarover in gesprek durven gaan en door elkaar te stimuleren tot prettig gedrag.

Dit doen we niet als we pesten, onaardige opmerkingen maken, als we iemand ongewenst aanraken, als we iemands persoonlijke ruimte niet respecteren, of als we ongevraagd filmpjes en foto’s van een ander maken en/of plaatsen op sociale media of elders.

Gezondheid is belangrijk

Dit doen we door matig te zijn met sportdrank (water is beter), door het terrein rookvrij te houden en door als 18-plusser alcoholgebruik te beperken.

Dit doen we niet als we roken, als we alcohol nuttigen of als we doping gebruiken.

Samen houden we het schoon en veilig

Dit doen we door afval in de afvalbak te doen, een goede buur te zijn voor andere (sport)verenigingen en zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van de EIJV, de ander en jezelf.

Dit doen we niet als we overlast bezorgen op het terrein en de omgeving, als we onze rommel laten liggen, of als we waardevolle spullen onbeheerd achterlaten.

De Edese IJsvereniging wil een veilige (lichamelijke, geestelijke en sociale) omgeving zijn.

Gewenst gedrag hoort bij een veilige omgeving. Ongewenst gedrag is gedrag dat de grenzen van de ander overschrijdt. Het is gedrag van een ander dat je als onprettig en ongewenst ervaart, of waar je aan twijfelt of het normaal is. Ongewenst gedrag kan ervoor zorgen dat je je niet meer veilig of welkom voelt, dat je niet kunt zijn wie je bent, of dat je je buitengesloten voelt. Volgens het Centrum voor Veilige Sport is ongewenst gedrag: discriminatie, intimidatie, machtsmisbruik, matchfixing, pesten, seksuele intimidatie, seksueel misbruik, gebruik van doping, drugs e.d.
Zie ook Grensoverschrijdend gedrag- Centrum Veilige Sport Nederland


Zit je ergens mee? Praat erover!

Met je ouders, je trainer, of een vertrouwenscontactpersoon van de EIJV, zie Vertrouwenscontactpersoon Edese IJsvereniging (eijv.nl)

 

 

Vereniging Overzicht