Algemene Ledenvergadering 31 mei

We hebben een mooi jaar achter de rug. Tijd om ook met elkaar de balans op te maken. Hoe staan we ervoor?

Wij nodigen jullie daarom hierbij uit voor onze algemene ledenvergadering op woensdagavond  31 mei 2023 (aanvang 20:00 uur  in ons clubhuis). Belangrijke taken van de ALV zijn het benoemen van bestuursleden, vaststellen van de begroting, bespreken van de financiën en het bespreken van de gedragsregels of waarden. Ook de vorderingen in de uitvoering van het beleid komen aan de orde.

Inloop is vanaf 19.30 uur, de koffie staat klaar.

Voor deelname aan de vergadering graag aanmelden bij Klaas Wemmi: secretaris@eijv.nl . Na je aanmelding zullen wij je de benodigde vergaderstukken tijdig per mail toezenden. Het jaarverslag wordt binnenkort aan iedereen toegestuurd. 

De vergaderstukken liggen ook ter inzage voorafgaande aan de algemene ledenvergadering.

Beleid maken en uitvoeren is niet alleen iets van het bestuur. Het gaat om alle leden daarom ontmoeten wij jullie graag op woensdagavond 31 mei aanstaande.


Met vriendelijk groet, 
mede namens de overige bestuursleden,

Hans Silvis

Nieuws Overzicht