Privacystatement

Bewust of onbewust delen leden en bezoekers persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Daarom hebben wij in het privacystatement uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@eijv.nl.

Privacystatement

Privacy
De Edese IJsvereniging is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Als wij gegevens beschermen doen wij dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving die persoonsgegevens beschermen. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en ouders van leden, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt de EIJV?
In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de EIJV bepaalde persoonsgegevens van haar leden zoals: naam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, pasfoto, bankrekeningnummer en lidmaatschapsnummer.

Verder verzamelen en verwerken we KNSB-diploma’s van trainers, een VOG-verklaring en het door de trainers ondertekende contract.

Voor welke doeleinden gebruikt de EIJV gegevens
Bovenstaande gegevens worden verzameld en verwerkt met als doel:

  • (bestuurs)lid, donateur, sponsor, sporter of vrijwilliger te kunnen worden van de EIJV.
  • om activiteiten, vrijwilligerswerk, en overige diensten te kunnen leveren.
  • om informatie en nieuws van de vereniging en haar sporters te kunnen aanbieden via print, e-mail en (social) media.
  • om contributie/donaties te kunnen innen, personen te verzekeren en kosten in rekening te kunnen brengen of te vergoeden.
  • om haar organisatiedoelstelling te kunnen verwezenlijken met inachtneming van onze kernwaarden.

Aan wie worden gegevens verstrekt?
De Edese IJsvereniging verstrekt gegevens van haar leden aan de KNSB, in verband met de vaststelling van de contributieafdracht aan de KNSB. Naast bovengenoemde verstrekking aan de KNSB, verstrekt de EIJV geen persoonsgegevens zonder toestemming aan derden, tenzij:

  • wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en de EIJV.
  • De EIJV laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social media
De EIJV maakt naast een eigen website ook graag gebruik van sociale media als Facebook, Instagram en Twitter om haar activiteiten te promoten. Hierbij zullen we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De EIJV is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop andere deelnemers van die media omgaan met persoonsgegevens.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de EIJV. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De EIJV raad aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Beeld- en geluidsmateriaal
Van haar activiteiten maakt de EIJV of één van haar leden beeld- en geluidsmateriaal (foto’s, film, geluidsopnamen) voor gebruik van promotionele doeleinden ten dienste van de EIJV en haar activiteiten. Dit materiaal mag niet zonder toestemming van de EIJV en de betrokkenen door derden commercieel worden gebruikt. Neem voor toestemming contact op met secretaris@EIJV.nl.

Beveiliging
Voor de bescherming van persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wijzigingen
De EIJV kan dit privacystatement van tijd tot tijd aanpassen.

Vragen?
Heb je vragen over het privacystatement? Stuur dan een e-mail aan: secretaris@eijv.nl. Via de website kun je altijd je eigen gegevens inzien en aangeven welke gegevens gedeeld morgen worden. Hiervoor kun je inloggen en op je account klikken om alle gegevens te zien en eventueel te wijzigen.

Klachten?
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vereniging Overzicht