EIJV ondertekent sportakkoord Ede

Op woensdag 6 november ondertekende onze voorzitter Jan Vellinga het sportakkoord van de gemeente Ede.

Onder toeziend oog van de wethouder de heer Peter de Pater ondertekende onze voorzitter Jan Vellinga het sportakkoord op de skatebaan van onze buren.

Sporten voor iedereen
Met het Edese Sportakkoord willen de ondertekenaars zorgen dat alle inwoners kiezen uit een gevarieerd sport- en beweegaanbod dat aansluit bij hun behoeften. Peter de Pater: "Waar het om gaat is dat we sporten en bewegen mogelijk en aantrekkelijk maken. Voor iedereen, een leven lang. Nu en in de toekomst. Ieder op zijn eigen niveau en met zijn eigen motief: of dat nu presteren is of genieten, ontspannen, ontmoeting, gezelligheid, uitdaging of gezondheid."

In het Sportakkoord staan ambities in vijf thema’s centraal:

  1. Sport en bewegen voor iedereen
  2. Kinderen vaardig in bewegen
  3. Vitale sportaanbieders
  4. Sport, zorg en gezondheid
  5. Duurzame sportinfrastructuur

Deze ambities sluiten aan bij het beleid en de activiteiten van de EIJV. Ook zullen deze ambities een rol spelen bij het realiseren van het open sportpark, waar onze schaats-/skeelerbaan (en mogelijk in de toekomst een 200 meter piste) een prominente rol in speelt.

Nieuws Overzicht