Actieve bezoekers: 43, waarvan 1 geregistreerd en 42 gast(en).

huisregels en info de Scheg

Op deze pagina vind je een samenvatting van de info en huisregels van de Scheg, Deventer. Heb je vragen over de info hieronder, kijk dan eerst even op de www.knsboost.nl en neem anders contact op met de baancommissie

 

Info de Scheg

Aan alle verenigingen en trainingsgroepen met

oriëntatie op IJsbaan “De Scheg”  in Deventer

DSV: Deventer SchaatsVerenigingen

 

Schaatsseizoen 2018-2019 ijsbaan “De Scheg”

Inleiding.

Het schaatsseizoen 2018-2019 gaat binnenkort weer van start. De Baancommissie heeft afgelopen week overeenstemming bereikt met het Sportbedrijf Deventer (SBD) over een huurcontract.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 1. In het contract hebben we een splitsing kunnen aanbrengen tussen huur buitenbaan en binnenbaan. Dat leidt tot een grotere flexibiliteit en meer ijs met minder kosten.
 2. Er zijn twee zg. snelle uren gecontracteerd bedoeld voor de Baanselectie, RTC Oost en Groep Borst. Daar kunnen snelle rijders van de verenigingen aan worden toegevoegd. Dit kan alleen met instemming van de voorzitter van de TC dhr. Henk Veneman. Hij treedt daartoe in overleg met de trainers van de verschillende verengingen.
 3. De trainingsblokken zijn teruggebracht van 1 uur en 15 min naar 1 uur en 10 minuten.
 4. Woensdag en Vrijdag het eerste blok is weer gecontracteerd.
 5. De ijshuur op zaterdagavond is verkort met een half uur en bedraagt nu 3 uur. Ervaring heeft geleerd dat dit voldoende is.
 6. We maken minder gebruik van de binnenbaan en meer gebruik van de buitenbaan. Dit sluit aan bij de gebruiksbehoefte en leidt tot een lagere contractprijs.
 7. De ijshuur op zondagavond is facultatief. Er zijn 5 zondagavonden reeds ingevuld. Dat kunnen er meer worden als er vraag naar is.

 

Door deze benadering hebben we de baankaart prijs op een afronding na gelijk kunnen houden en uitgaande van 5% afname van baan- en wedstrijdkaarten leidt dit tot een sluitende begroting.

 

Contractpartij

Zoals hierboven vermeld staat heeft het gewest overeenstemming bereikt inzake het contract. Echter in de ALV van KNSB gewest Overijssel van afgelopen 25 juni heeft het gewest besloten dat voor iedere baan een Baanvereniging dient te worden opgericht door de op betreffende baan georiënteerde verenigingen. In Deventer is dat nog niet het geval. Maar ook in Enschede is er nog geen baanvereniging. Daarom heeft het bestuur van het gewest ingestemd met het optreden als contractpartij naar de banen in ons geval Sportbedrijf Deventer.

 

Mocht blijken dat de begrote opbrengsten niet kostendekkend dan kan er een maximale verhoging van de baankaartprijs van €10 per baankaart in rekening worden gebracht. Voordat hiertoe wordt besloten zullen ook andere opties worden bekeken zoals het inleveren van gecontracteerd ijs of het verkrijgen een bijdrage van Gewest of KNSB.

Begin december zal er een eerste financiële rapportage plaatsvinden en worden besproken.

 

Gecontracteerde periode

De trainingen beginnen op maandag 15 oktober 2018 en gaan door tot en met 15 maart 2019.

 

Trainingsmomenten.

De trainingsmomenten op de 400 m baan zijn als volgt.

maandag

van 18:30 tot 19:40 uur

pupillen A en B, junioren Ct/m jun A

allen met licentieneo-senioren en masters

met en zonder licentie.

dinsdag 1e blok

van 18:15 tot 19.25 uur

alle pupillen en junioren C

allen met licentie

dinsdag 2e blok

van 19:40 tot 20:50 uur

junioren C t/m masters

allen met licentie

dinsdag 3e blok

van 20:05 tot 22:15 uur

neo-senioren t/m masters

met en zonder licentie.

woensdag 1e bl.

van 17:15 tot 18:15

selectie, sprintteam oost, RTC, derden


woensdag 2e bl.

van 18:30 tot 19:40 uur

pupillen A en B , junioren C t/m masters

allen met licentie

vrijdag 1e blok

van 17:15 tot 18:15

selectie, sprintteam oost, RTC, derden


vrijdag 2e blok

van 18:30 tot 19:40 uur

pupillen A en B , junioren C t/m A

allen met licentieneo-senioren t/m masters

met en zonder licentie.

zaterdag

van 17:30 tot 20:30 uur

wedstrijden

zondag

van 17:30 tot 19:30 uur

facultatief ijs gehuurd*

 

 

 

 

De trainingsmomenten op de 30 x 60m baan (binnenbaan) zijn als volgt.

maandag

van 18:30 tot 19:40 uur

pupillen
dinsdag 1e blok

van 18.15 tot 19.25 uur

kunstrijden

dinsdag 2e blok

van 19:40 tot 20:50 uur

kunstrijden

dinsdag 3e blok

geen ijs gehuurd

woensdag 1e bl.

geen ijs gehuurd

woensdag 2e bl

van 18:30 tot 19:40 uur

geen ijs gehuurd

vrijdag 1e blok


geen ijs gehuurd

vrijdag 2e blok

van 18:30 tot 19:40 uur

pupillen
zaterdag 1e blok

van 17:30 tot 18:30 uur

pupillen (Sportief + G-schaatsen)

zaterdag 2e blok

van 18:45 tot 19:45 uur

pupillen (Sportief)

zaterdag 3e blok

geen ijs gehuurd
zondag 1e blok

geen ijs gehuurd *

zondag 2e blok

geen ijs gehuurd

 

*afhankelijk van het aantal beschikbare zondagen en contract tussen SBD en In Beweging.

 

De baankaarten voor de snelle uren op woensdag en vrijdag zijn bestemd voor de selectie Deventer, het RTC en de groep Borst( zoals reeds vermeld in de inleiding). Daarnaast kunnen snelle rijders van verenigingen op dit uur rijden tot maximaal 60 rijders. Trainers die van mening zijn dat een of meer rijders van hun groep in aanmerking komt voor trainingen op de snelle uren kunnen contact opnemen met Henk Veneman. Na overleg kan voor die rijders een baankaart worden aangevraagd. Henk Veneman zal dit onderwerp meenemen naar het trainersoverleg.

Rijders die beginnen met een baankaart op een of meer andere uren zijnde de niet snelle uren kunnen op ieder moment kosteloos worden over gezet naar de snelle uren.

 

In de laatste week van 11 mrt tot en met 15 maart zijn er geen trainingen. Op deze avonden worden er wedstrijden georganiseerd. De begroting is erop gebaseerd dat we het hele seizoen volmaken en geen week te hoeven laten vallen.

 

De tarieven

De tarieven voor de baankaarten zijn dit jaar op een afronding na gelijk gebleven met vorig jaar. De prijs van de wedstrijdkaarten zullen niet worden verhoogd.

 

senioren

junioren B

pupillen

trainers

kunstrijden

masters

junioren C

buitenbaanjunioren A


binnenbaanbaankaart

€ 150,00

€ 130,00

€ 115,00

€ 80,00

€ 120,00wedstrijdkaart

€ 55,00

€ 40,00

€ 35,00Deventer


wedstrijdkaart

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00Enschede


 

Baankaart.

De rijders die vorig jaar reeds een kaart hadden kunnen die dit jaar weer gebruiken. De kaarten worden niet gedeactiveerd, dat wil zeggen dat de trainingsmomenten en wedstrijdkaarten van vorig jaar nog op de kaart staan. Aan een baankaartfunctionaris is het zaak goed te letten op het volgende. Degene die vorig jaar een baankaart heeft afgenomen en dit jaar geen baankaart wil, zal door de baankaartfunctionaris gedeactiveerd moeten worden. Gebeurt dat niet dan krijg de betreffende vereniging een factuur als ware het dat de betreffende persoon een kaart heeft aangevraagd. Vanaf 1 november is het voor de baankaartfunctionaris niet meer mogelijk om een baankaart te deactiveren. Zie de toelichting op de site “baankaarten.nl” Vragen kunnen gestuurd worden naar Deventerbaankaarten@gmail.com

 

Instapmomenten

Baankaart

Evenals vorig jaar is het mogelijk om op elk moment een baankaart te bestellen. Het abonnement loopt vanaf het moment van instap tot einde seizoen. Tussentijds instappen is mogelijk en betekent een korting op de prijs van de baankaart. Het moment van instappen bepaald de korting die je ontvangt.

Instappen in oktober is 100%

Instappen in november is 100%

Instappen in december is 80 %

Instappen in januari is 70%

Instappen vanaf 1 februari 40 %

Het is niet mogelijk om kaarten tussentijds beëindigen, behoudens verhuizing en ernstige blessures. In die gevallen kan restitutie, mits voldoende aangetoond, na rato van gebruiksweken (vanaf aanschafdatum tot melding bij baankaarten.nl) plaatsvinden. Restitutie zal nooit meer bedragen dan 50% van de aanschafwaarde. Op baankaarten aangeschaft na 1 januari 2018 vindt er geen restitutie plaats.

Het is niet mogelijk om tijdelijke kaarten af te nemen. Het systeem is daarvoor nog niet ingericht.

 

Wedstrijdkaart

Een wedstrijdkaart is nodig voor het inschrijven voor wedstrijden. Het betreft deelname aan wedstrijden in Deventer waarvoor je in aanmerking komt.  Zie daarvoor de kalender op www.KNSBoost.nl. Een wedstrijdkaart, mits je in het bezit bent van een baankaart, kan op elk moment besteld worden. De wedstrijdkaart wordt gedurende het seizoen niet goedkoper. Daarnaast kunnen er ook betaalwedstrijden opengesteld worden. Je betaalt dan een bedrag per wedstrijd. Niet elke wedstrijd staat open voor losse betaling. Het is niet mogelijk om een wedstrijd kaart tussentijds te beëindigen.

 

Naast het aanschaffen van een wedstrijd kaart in Deventer is het ook mogelijk wedstrijdkaart voor Enschede aan te vragen.  De aanvraag kan alleen in combinatie met een baan- en wedstrijdkaart Deventer. Deelname aan een wedstrijd in Enschede kost naast de aanschaf van een wedstrijdkaart €4,- per wedstrijd.

Indien je op één van beide banen staat aangemeld voor een wedstrijd, is het niet toegestaan om deze op de wedstrijddag af te melden en dan op de andere baan rijden.

Gebeurd dit wel, dan betekend dit dubbele inschrijving en zal je bij de eerstvolgende inschrijving worden geweerd door het inschrijfsysteem op de baan waar gereden werd.

 

Verenigingen die een zelf een contract afsluiten met SBD zoals DIJC en mogelijk In Beweging en waarvan rijders geen baankaart hebben van het Gewest maar toch over een wedstrijdkaart willen beschikken betalen een toeslag van 40% op de prijs van een wedstrijdkaart

 

Tijdpad

Vanaf 16 september kunnen de baankaarten worden aangevraagd.  Om tijdig vanaf de opening van het seizoen op 15 oktober as in het bezit te zijn van een geldige baankaart moeten de aanvragen uiterlijk 8 oktober as binnen zijn. Deze datum zal ook worden gehanteerd als einddatum eerste aanmelding. M.a.w. een wijziging na deze datum van reeds aangevraagde kaarten wordt gezien als aanpassing van de kaart en brengt dan ook – helaas - kosten met zich mee. Nieuwe aanvragen na deze datum uiteraard niet.

Wedstrijdkaart Enschede

De baan in Enschede gaat al op 2 oktober open. Dus er zijn ook eerder wedstrijden. Als rijders van de Deventer verenigingen aan wedstrijden in Enschede willen deelnemen dan moeten ze een wedstrijdkaart voor Enschede aanschaffen. De BCD kan alleen een wedstrijdkaart voor Enschede aanschaffen als de rijder een baankaart heeft in Deventer. Dus wacht dan niet met het aanvragen van een baankaart voor Deventer tot 8 oktober maar vraag de kaart tijdig aan voor 1 oktober.

 

Proeftrainingen.

Proeftrainingen zijn mogelijk, maximaal 3 maal één training. De club zal hiervoor een rekening ontvangen. De kosten hiervan zijn € 5,00 per bezoek. Indien de rijder daarna in dezelfde maand waarin de proeflessen zijn afgenomen een trainingskaart afneemt, zal dit bedrag in mindering worden gebracht op deze kaart.

 

Tijdelijke wijzigingen

De dag waarvoor de baankaart is aangevraagd bv een kaart voor maandag kan worden gewijzigd binnen dezelfde week. Dit moet gebeuren via de baankaartfunctionaris van de vereniging. Bijvoorbeeld iemand die op maandag traint maar om welke reden dan ook dan niet kan trainen kan deze verplaatsen bv woensdag in diezelfde week. Wij berekenen hiervoor geen kosten. Mocht er oneigenlijk gebruik van worden gemaakt dan zullen alsnog hiervoor een bedrag in rekening brengen. Uiteraard zullen we jullie daarvan tijdig op de hoogte brengen.

 

Extra training

Er bestaat de mogelijkheid om een extra trainingsmoment aan te vragen mits in bezit van een baankaart. Een extra trainingsmoment kan worden aangevraagd via de baankaartfunctionaris

De kosten daarvoor bedragen:

Pupillen €5,50

B en C junioren €6,50

A junioren, Senioren en Masters €7,50

 

Controle

De toegang tot de baan wordt gecontroleerd door een check op de juistheid van de baankaart bij de kassa van de ijsbaan. Iedere rijder dient zich daar te melden met zijn baankaart.

Zonder geldige baankaart kan de toegang tot de baan worden geweigerd.

Rijders die zich aan de kassa melden zonder geldige baankaart wordt toegang verleend. Na 3 keer vergeten wordt er € 5,00 kosten in rekening gebracht.

Bij verlies van de baankaart moet er een nieuwe baankaart aangevraagd worden. Hiervoor worden € 5,00 kosten in rekening gebracht.

 

Facturering

De factuur betreffende de baankaarten wordt in 4 termijnen in rekening gebracht. De ijsbaan heeft met ons strakke afspraken gemaakt over de betaling van de ijshuur en daar moeten we ons aan houden. Via het baankaarten.nl – systeem kunnen we precies zien welke vereniging welke kaarten heeft afgenomen. Omdat het systeem periodiek gemuteerd kan worden is het   geregistreerde aantal baankaarten bepalend voor de facturering. De verenigingen dragen zelf zorg voor de juiste en volledige inschrijving in het systeem.

De facturen zullen op de volgende datums worden verzonden:

16 oktober 25% met betalingstermijn van 2 weken.

15 november 25% met betalingstermijn van 2 weken

15 december 25% met betalingstermijn van 2 weken

15 januari 25 % met betalingstermijn van 2 weken.

Wij gaan ervan uit dat jullie dit ook bij de leden onder de aandacht brengen.

In het afgelopen seizoen hebben we mogen ervaren dat alle verenigingen zich keurig hebben gehouden aan de betalingsvoorwaarden, met name de betalingstermijn. Ook het komend seizoen vertrouwen wij op dezelfde discipline. Eventuele restitutie zal zoveel mogelijk binnen het seizoen worden afgehandeld doch in ieder geval aan het eind van het seizoen plaatsvinden.

Extra trainingen e.d. worden via een factuur in rekening gebracht

Deze factuur wordt direct na afloop van het seizoen verstuurd naar de verenigingen.

 

Vervallen trainingsmomenten.

De volgende momenten kunnen er geen trainingen worden gegeven

Maandag 24 december 2018 (Kerstavond)

Dinsdag 25 december 2018 Eerste Kerstdag)

Woensdag 26 december 2018 (Tweede Kerstdag)

Maandag 31 december 2018 (Oudejaarsavond)

Dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaarsdag)

De vervallen trainingen van 24 ,25 en 26 december kunnen op zondag 23 december ’s ochtend van 8.30 uur tot 9.40 uur worden ingehaald.  De vervallen trainingen van 31 dec en 1 januari kunnen op zondag 30 december ‘s ochtend van 8.30 uur tot 9.40 uur worden ingehaald. De wijzigingen hoeft niet via de baankaartfunctionaris worden aangebracht in het baankaartensysteem.

 

Weekenden verhuurd aan derden

IJssel Cup 20 en 21 oktober 2018

Holland Cup pure sprint zaterdag 23 februari 2019

KNSB Marathon Cup zaterdag 27 oktober 2018

Nacht van Deventer zaterdag 12 januari 2019

 

Opmerkingen:

 1. Een trainer kan alleen een wedstrijdkaart afnemen als hij/zij ook een trainingskaart heeft.
 2. Vanaf 30 minuten voor de training is het complex toegankelijk voor de rijders.
 3. Elke rijder dient lid te zijn van een vereniging en dient onder begeleiding van een trainer te rijden.
 4. Het Gewest Overijssel behoudt zich het recht voor niet alle aanvragen te honoreren indien op bepaalde uren de door ons gestelde maximaal aantal afgenomen kaarten is bereikt.
 5. Zijn er vragen over deze brief stuur een mail naar deventerbaankaarten@gmail.com

 

September 2018, Baancommissie Deventer

 


Ogenblik a.u.b. ...