U bent hier: Home › Vereniging › Privacystatement Actieve bezoekers: 18, waarvan 0 geregistreerd en 18 gast(en).

Privacystatement

Privacystatement, voorlopig vastgesteld door bestuur EIJV 10 september 2018

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@eijv.nl


Uw privacy
De Edese IJsvereniging (EIJV)  is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Dit omdat uw privacy van groot belang is voor de EIJV. Als wij uw gegevens beschermen doen wij dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en ouders van leden, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt de EIJV?
In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de EIJV bepaalde persoonsgegevens van haar leden zoals: naam, geboortedatum, geslacht, adres, emailadres, telefoonnummer, pasfoto, bankrekeningnummer, lidmaatschapsnummer.

Verder KNSB-diploma’s van trainers, een VOG-verklaring en het door de trainers ondertekende contract.


Voor welke doeleinden gebruikt de EIJV uw gegevens
Bovenstaande gegevens worden verzameld en verwerkt met als doel:

  • (bestuurs)lid, donateur, sponsor, sporter of vrijwilliger te kunnen worden van de EIJV

  • Om activiteiten, vrijwilligerswerk, en overige diensten te kunnen leveren.

  • Om informatie en nieuws van de vereniging en haar sporters te kunnen aanbieden
    via print, email en (social) media.

-       om contributie/donatie te kunnen innen, personen te verzekeren en kosten in
rekening te kunnen brengen of te vergoeden.

  -      Om haar organisatiedoelstelling te kunnen verwezenlijken met inachtneming van onze kernwaarden.

 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

De Edese IJsvereniging verstrekt gegevens van haar leden aan de KNSB, in verband met de vaststelling van de contributieafdracht aan de KNSB.

Naast bovengenoemde verstrekking aan de KNSB, verstrekt de EIJV uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij:

  • Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

  • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de EIJV.

De EIJV laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social media
De EIJV maakt naast een eigen website ook graag gebruik van Facebook, Instagram en Twitter. De EIJV is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop andere deelnemers van die media omgaan met persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met  secretaris@EIJV.nl. Zonodig kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon (zie verder bij contacten op deze website onder VCP).


Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Beeld- en geluidsmateriaal

Van haar activiteiten maakt de EIJV of één van haar leden beeld- en geluidsmateriaal (foto’s, film, geluidsopnamen) voor gebruik van promotionele doeleinden ten dienste van de EIJV en haar activiteiten.

 

Dit materiaal mag niet zonder toestemming van de ijsvereniging en de betrokkenen door derden commercieel worden gebruikt. Voor toestemming neemt u contact op met secretaris@EIJV.nl.

 

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

Wijzigingen

De EIJV kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen de aangepaste versie op www.EIJV.nl publiceren.

 

Vragen?

Bij vragen kunt u een email sturen aan de secretaris van de EIJV. Wilt u uw gegevens inzien, corrigeren, verwijderen of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door de EIJV, dan kunt u een email sturen aan de secretaris@eijv.nl.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 


Ogenblik a.u.b. ...