U bent hier: Home › Vereniging › Soorten lidmaatschap + contributie Actieve bezoekers: 45, waarvan 1 geregistreerd en 44 gast(en).

Soorten lidmaatschap en contributie

Tijdens de algemene ledenvergadering van de EIJV in 2017 zijn de contributies vastgesteld. Deze gelden vanaf 1-4-2017.

Hieronder komen de volgende zaken aan de orde:

Procedure aan- en afmelden leden (lidmaatschap EIJV)

Aanmelden, afmelden en ook wijzigen van je soort lidmaatschap gebeurt bij de secretaris EIJV. Let op bij het afmelden en het wijzigen van je soort lidmaatschap: dat moet elk jaar vóór 31 maart omdat je anders geacht wordt weer voor een volgend verenigingsjaar lid te zijn in de soort lidmaatschap zoals bij jouw gegevens staat aangegeven. Dat betekent ook voor een jaar de desbetreffende contributie betalen.
Aanmelden kan online via het invullen van dit formulier - daarbij hoort ook het tekenen van een machtiging incasso jaarlijkse contributie (deze machtiging krijg je automatisch toe gemaild na invullen formulier).
Alle leden kunnen verder hun (contact-)gegevens zelf wijzigen via deze site: inloggen als lid en 'Wijzig mijn gegevens' onder het menukopje 'MIJN EIJV'.

Soorten lidmaatschap met bijbehorende contributies

De soorten lidmaatschappen zijn afgeleid van de kernactiviteiten van de EIJV, te weten schaatsen en skaten/skeeleren.
Binnen het schaatsen en skeeleren staan training en voor de jeugd ook het wedstrijdrijden centraal. Daarnaast kent de vereniging recreatieve en nevenactiviteiten. Zo behoren ook (sport)fietsen en ATB'en tot onze (neven-)activiteiten - verder kennen we door het hele jaar heen onze zogeheten 'droogtrainingen': 's zomers de bostraining/loop en 's winters de zaaltraining.
De volgende soorten lidmaatschap met daaraan gekoppelde rechten en contributie worden onderscheiden:

 1. Algemeen lid  (volwassenen € 135,00 en tot 18 jr € 70,00)
  Dit lidmaatschap houdt in, dat men kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging, dus zowel aan de schaats- en skeeleractiviteiten als aan de nevenactiviteiten.

 2. Schaatslid  (volwassenen € 92,50 en tot 18 jr € 48,75)
  Een schaatslid kan meedoen aan alle schaatsactiviteiten van de vereniging.
  Het betreft trainings- en wedstrijdactiviteiten alsmede nevenactiviteiten.
  Trainingen: zaal- en schaatstraining in de winter en bostraining in de zomer.
  Wedstrijden: clubwedstrijden en regionaal (KNSB, licentie vereist).

 3. Skeelerlid  (volwassenen € 92,50 en tot 18 jr € 48,75 )
  Een skeelerlid kan meedoen aan alle skate- en skeeleractiviteiten van de vereniging.
  Het betreft trainings- en wedstrijdactiviteiten alsmede nevenactiviteiten.
  Trainingen: bos- en (skeeler)baantraining in de zomer en zaaltraining in de winter.
  Wedstrijden: clubwedstrijden en regionaal (KNSB, licentie vereist)

 4. Natuurijslid (volwassenen € 50,00 en tot 18 jr € 27,50)
  Een natuurijslid heeft gratis toegang tot de activiteiten op de natuurijsbaan en de skeelerbaan voor zover niet vallend onder trainingen en wedstrijden. Hij/zij heeft wel recht op deelname EIJV-clubwedstrijden.
  Een natuurijslid mag wel deelnemen aan alle zogeheten 'droogtrainingen', te weten 's zomers de bostraining en 's winters de zaaltraining.

 5.  Ondersteunend lid (€ 20,00)
  Stelt zich regelmatig beschikbaar voor vrijwilligerswerk voor de vereniging en mag deelnemen aan allerlei verenigingsactiviteiten. Een ondersteunend lid heeft geen stemrecht in de Algemene ledenvergadering. 

De lidmaatschappen 1 t/m 4 hierboven houden ook in vrije toegang tot onze natuurijsbaan (bij vorst) tijdens alle publieksuren. Verder is ook deelname aan de EIJV-clubkampioenschappen opengesteld.

EIJV leden in regio-selecties

EIJV heeft momenteel veel talentvolle jeugdleden die ook in regionale trainingsgroepen trainen (momenteel zelfs in landelijke selecties). Deze leden hebben meer kosten (extra baankaarten, extra reiskosten). Deze jeugdledenleden krijgen een vergoeding vanuit de vereniging van € 35,00 per regionaal/selectietraining uur met een maximum van € 100,00 per seizoen.

 

Toelichting op de opbouw van voormelde contributiebedragen
Een contributiebedrag zoals hierboven vermeld is samengesteld uit een basisbijdrage en eventueel een trainingsbijdrage (lidmaatschapsoorten 1 - 3).

In vermeld contributiebedrag voor alle soorten lidmaatschap - m.u.v. het ondersteunend lidmaatschap - is deze basisbijdrage opgenomen. Hieronder vallen de kosten die de vereniging moet maken om een gezonde huishouding te kunnen voeren.

Daarnaast is bij algemene leden, schaatsleden en skeelerleden een trainingsbijdrage opgenomen in hun contributiebedrag en hiermee worden de kosten van eigen trainers voor een heel seizoen gedragen.

Bij leden jonger dan 18 jaar geldt dezelfde contributieopbouw, met dien verstande dat hierin steeds 50% van de basis- en trainingsbijdragen zoals bepaald voor een volwassen lid, opgenomen is. 

Schaatsen op de kunstijsbanen
Algemene leden en schaatsleden die trainen op de kunstijsbaan in Deventer of Nijmegen bestellen via onze club bij de betreffende kunstijsbaan een trainingskaart (baankaart) en nemen (eventueel) van de KNSB een wedstrijdlicentie af; de wedstrijdlicentie wordt sterk geadviseerd voor pupillen en junioren (alle leeftijden <18 jaar). Informatie over aanvragen en prijzen trainingskaarten vind je elders op deze site onder het menu 'schaatsen'. 
Voor de wekelijkse busreis (EIJV-bus) naar Deventer is men € 125 (pupillen A en jonger € 95) verschuldigd voor het hele schaatsseizoen (begin oktober - half maart). Gezinsvoordeel: bij meer dan 2 leden uit één gezin berekenen we maximaal 2 x € 125, dus € 250. Met eigen vervoer gaan is natuurlijk ook mogelijk.

Skeeleren/in-lineskaten
Skaten/skeeleren doen we op onze eigen combibaan die toegankelijk is voor al onze leden. Alleen het algemeen lid en het skeelerlid (zie hierboven) mogen ook aan de specifieke skeelertrainingen door onze eigen clubtrainers deelnemen. Informatie over wedstrijd-in-lineskate en KNSB-licenties in-lineskaten vind je elders op deze site onder het menu skeeleren en op de pagina 'Skeeleren algemeen'. Laatst gewijzigd op 11-11-2018 12:38:45 - auteur(s): Secretaris EIJV


Ogenblik a.u.b. ...