Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Wil je graag horen wat er speelt binnen de vereniging en waar we ons de komende jaren op gaan focussen? Of zijn er dingen die je zelf graag aan de orde wilt stellen? Kom dan naar de Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 18 mei om 20.00 uur.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Hier worden bestuursleden benoemd en het beleid vastgesteld. Belangrijk is natuurlijk het financiële beleid en het vaststellen van het ledentarief. We hopen op een grote opkomst nu het clubhuis weer gebruikt mag worden.

Deze keer staat het nieuwe beleidsplan op de agenda. Een kleine commissie heeft zich breed laten informeren en een compact plan gemaakt dat het bestuur heeft overgenomen. Hier kan jij je stem nog over laten horen. Ook als je andere dingen aan de orde wilt stellen kun je dat doen. 

Een veilige sportomgeving is belangrijk. Mocht er iets spelen, dan moet er een luisterend oor zijn en een advies hoe je verder kunt. Daarom zijn we blij dat we nieuwe vertrouwenscontactpersonen kunnen voorstellen/benoemen. 

De ALV is op woensdagavond 18 mei en start om 20.00 uur. Vanaf 19.30 kun je binnenlopen voor een kop thee of koffie. We sluiten af met een gezellig samenzijn. 

 

Nieuws Overzicht