Vertrouwenscontactpersoon

Ongewenst gedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school…en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon voor een luisterend oor. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil binnen de vereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, trainers, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur. De vertrouwenscontactpersoon heeft een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie.

De VCP binnen de EIJV
De EIJV wil haar leden een veilige (lichamelijk, geestelijk en sociaal) plek bieden binnen de vereniging. (Seksuele) intimidatie, pesten, agressie, of welke vorm van ongewenst gedrag dan ook vormen een bedreiging voor deze veilige omgeving. Op het moment dat je dergelijk ongewenst gedrag binnen de EIJV ervaart, kun je hiervan melding maken bij de vertrouwenscontactpersoon. Meer hierover kun je lezen in het klachtenreglement. Uiteraard wil de EIJV problemen van ongewenst gedrag zoveel mogelijk voorkomen. Hiervoor heeft de EIJV een beleid preventie ongewenst gedrag ontwikkeld.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen van de EIJV?
De EIJV heeft twee VCP's: Wim Zeeman en Diana van Bemmel. Ze stellen zich hieronder kort voor:

Wim Zeeman
Voor hen die mij nog niet kennen, stel ik mij even voor. Mijn naam is Wim Zeeman.
Ik ben al jaren actief lid van de EIJV. Enkele jaren geleden ben ik door de ALV benoemd als de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de vereniging. Ik ben te benaderen door betrokkenen die t.a.v. ongewenst gedrag ergens mee zitten of (dringende) vragen hebben. Ik ben er voor om die personen met hun vraag of probleem verder te helpen binnen de club of indien nodig daarbuiten. Je kunt mij bereiken op: 0318-621266 of 06-23102252.

Diana van Bemmel
Naast Wim Zeeman kun je ook bij mij terecht voor een luisterend oor, raad en ondersteuning, zowel als je het overkomt, maar ook als je zelf ervan wordt beschuldigd. Samen kijken wij naar wat de vervolgstappen kunnen zijn en wanneer het nodig is, kunnen wij je verder informeren over de te volgen procedure binnen of zelfs buiten de vereniging. Zo zijn er bij de NOC*NSF vertrouwenspersonen die persoonlijke ondersteuning en begeleiding kunnen bieden bij het hele proces. Mocht je gebruik willen maken van een VCP dan kun je ons altijd bellen. Mijn telefoonnummers zijn 0318-638684 of 06-27189107.

Indien wij de telefoon niet beantwoorden, spreek dan de voicemail in en geef aan wanneer wij je kunnen bellen of stuur een SMS. Een van ons neemt dan z.s.m. contact met je op.

Centrum Veilige Sport
Naast het bestuur en de KNSB is het Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF een van de meldpunten voor ongewenst gedrag. Voor vragen, meldingen over grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsonderwerpen kun je hier terecht. Kijk voor meer informatie op: centrumveiligesport.nl

Vereniging Overzicht