Vertrouwenscontactpersoon

Ongewenst gedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school…en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon voor een luisterend oor. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten.

Ongewenst gedrag

De Edese IIsvereniging wil een vereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Ongewenst gedrag willen we daarom het liefst voorkomen. Toch kan het gebeuren dat iemand zich niet veilig en welkom voelt. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als ongewenst gedrag voorkomt, willen wij dat als vereniging graag weten en willen we jou daarbij ondersteunen.

Er zijn diverse vormen van ongewenst gedrag zoals: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, gewelddadig gedrag. Maar personen kunnen ook andere problemen ervaren waardoor je niet kan zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.

Je kan zelf met deze punten te maken krijgen maar je kan het ook bij een ander zien gebeuren. Ook dan (als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder) nodigt de EIJV jou uit om contact te leggen met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders dit zelfs verplicht om te doen.


Wat doet de VCP (vertrouwenscontactpersoon)?


De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk. Behalve aanspreekpunt voor ongewenst gedrag is de VCP ook adviseur voor het bestuur m.b.t. preventie. 

Wie zijn de VertrouwensContactPersonen van de EIJV?


Wim Zeeman

Voor hen die mij nog niet kennen, stel ik mij even voor. Mijn naam is Wim Zeeman.
Ik ben al jaren actief lid van de EIJV. Enkele jaren geleden ben ik door de ALV benoemd als de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de vereniging. Ik ben te benaderen door betrokkenen die t.a.v. ongewenst gedrag ergens mee zitten of (dringende) vragen hebben. Ik ben er voor om die personen met hun vraag of probleem verder te helpen binnen de club of indien nodig daarbuiten. Je kunt mij bereiken op: 0318-621266 of 06-23102252. Als ik de telefoon niet beantwoord, spreek dan de voicemail in of stuur een sms en geef aan wanneer ik je kan bellen. Ik neem dan z.s.m. contact met je op.Bea de Boer

Met plezier ben ik een aantal jaar geleden lid geworden van de EIJV. Een vriendelijke sportvereniging met enthousiaste mensen. Om dat zo te houden, wil ik mij graag als VCP inzetten.
Ik werk op een grote middelbare school. De eerste 20 jaar als docente Bewegingsonderwijs, en de laatste 20 jaar als docente CKV. Ook daar kom je tegen hoe belangrijk het is om je veilig voelen. Het is een voorwaarde om te kunnen leren en met plezier te kunnen werken. 
Je kunt bij mij terecht voor een luisterend oor en advies. Bijvoorbeeld als jij niet meer met plezier kunt trainen. Wanneer het nodig is, kunnen wij je vertellen wat er verder mogelijk is om problemen op te lossen: binnen of zelfs buiten de vereniging.
Zo zijn er bij de NOC*NSF vertrouwenspersonen die persoonlijke ondersteuning en begeleiding kunnen bieden.
Mocht je gebruik willen maken van mij als VCP dan kun je me altijd bellen. Mijn telefoonnummers zijn 0318-485574 of 06-53844481. Als ik niet opneem, spreek dan de voicemail in of stuur een sms en geef aan wanneer wij je kunnen bellen. Ik neem dan z.s.m. contact met je op.